Som


Som un partit sobiranista de centre ampli, nascut per representar la majoria de la societat catalana.

Estatuts de ConvergentsPonència ideològica

Som ferms defensors de la Unió Europea, entesa com la institució política que ha d’agrupar tots els ciutadans del continent

Creiem en una Unió Europea amb un model asimètric de reconeixement de les diferents realitats dels pobles que en formen part i que defineixen la seva pluralitat.

Propostes


Ens inspira l’Humanisme, el ple respecte a la dignitat de totes les persones tant en la seva dimensió individual com col·lectiva.

 • Volem ser persones lliures en un país lliure.
 • Defensem els valors socials de la cooperació, la cohesió social i la prosperitat.
 • Creiem en la igualtat de gènere, en la pau i la no violència, en el desenvolupament social com a factor de creixement econòmic, en la protecció a les persones més vulnerables de la societat i el respecte integral als drets humans.
 • Defensem els pilars de la societat del benestar, el dret a l’ensenyament, la salut, el treball, l’habitatge  i la protecció social.
 • Creiem en una nítida separació entre els poders executiu, legislatiu i judicial.
 • Som partidaris dels sistemes electorals amb circumscripcions de caràcter unipersonal i majoritari, a fi d’apropar els polítics electes als seus electors.
 • Apostem pel rendiment de comptes en tots els nivells de l’administració i per la transparència en la gestió, així com pels mecanismes de participació dels ciutadans en el control dels serveis públics. I en el principi de subsidiarietat  a l’administració.

Un partit de centre ampli per a una Catalunya en llibertat

El nostre model és l’economia social de mercat i defensem l’empresa com a unitat bàsica de creació de riquesa.
 • Volem una economia competitiva amb capacitat de ser present en els mercats internacionals, amb teixit productiu basat en la petita i mitjana empresa, però sense renunciar a la necessitat estratègica de disposar també de grans empreses, equilibrat pel que fa els tres sectors productius i amb una forta capacitat tecnològica i d’innovació.
Defensem un model educatiu català i preservem el dret de les famílies a triar l’escola, garantint l’equitat o l’excel·lència com a promoció òptima de les competències de cada alumne.
 • Volem l’ensenyament obligatori fins als 18 anys.
 • Potenciarem la relació escola-família i promourem l’avenç en la igualtat home-dona, a través de la introducció de programes educatius i mitjançant campanyes de sensibilització.
Per una fiscalitat justa que no aturi el creixement econòmic i l’estat del benestar.
 • Disminució de la pressió fiscal
 • Supressió dels impostos de donacions, successions i patrimoni
 • Transparència i traçabilitat en la gestió dels tributs
 • Lluita contra el frau fiscal
El treball és un dret que contribueix a estructurar la persona, però també és una valuosa institució social que cal preservar i protegir.
 • Defensem que el col·lectiu dels treballadors autònoms rebin una protecció social i un tracte fiscal i legal just i adequat a la seva situació específica i a la importància que tenen en el conjunt de l’entramat productiu del país.
Lluitem per la igualtat efectiva entre homes i dones. Cal un canvi cultural, estructural i transversal.
 • És necessari promoure polítiques que contribueixin a la igualtat retributiva per a treballs d’igual valor, per superar l’actual discriminació dels homes envers les dones.
 • Defensem la visibilitat de les dones grans i el seu rol a la societat, així com el 100% de les pensions per a les vídues.
 • Volem ser capdavanters en impulsar propostes i arribar a acords entre tots els actors socials i polítics per afrontar una reforma horària, afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, millori el rendiment productiu de les empreses, modernitzi la nostra societat i ens acosti al model europeu.
El primer mecanisme de protecció social és la família, però les polítiques públiques han d’acompanyar i, quan no hi hagi una altra solució, substituir el rol i el protagonisme de les persones i de les famílies.
 • Els recursos per atendre les prestacions socials poden procedir tant de mecanismes contributius com de recursos pressupostaris generals, i també poden consistir en desgravacions, avantatges o compensacions fiscals.
Apostem per la sostenibilitat i per aprofitar la potencialitat de la revolució digital.
 • Apostem per la sostenibilitat, des de la consciència que els recursos del planeta són limitats.
 • Defensem combinar el creixement i el benestar amb polítiques que vetllin pel no exhauriment dels recursos.
 • Entenem la sostenibilitat com la capacitat de satisfer les necessitats de la població actual sense comprometre els recursos de les generacions futures.
 • Hem d’aprofitar tota la potencialitat de la revolució digital, però també hem de saber fixar-ne els límits.
 • Cal desenvolupar les regulacions pertinents per evitar que les noves tecnologies es girin en contra de la igualtat entre les persones, per evitar que es vulneri la seva intimitat i per evitar noves formes d’abús i explotació.

Equip


Compromès i constant

Col·labora


Pots fer la teva aportació fent unatransferència bancària al número de compte:

ES36 2100 0827 1402 0091 8613

o fent click al botó de "Donar ara" que et redirigirà a la plataforma de pagament segur de PayPal.

Moltes gràcies per la teva col·laboració!
Donar ara
Mètodes de pagament segur

Pagament 100% segur.
Sense necessitat de disposar d’un compte PayPal.

Contacta


La teva opinió ens importa molt!

Si vols fer-nos arribar qualsevol proposta o consulta, si us plau, fes-nos-ho saber. Pots fer-ho enviant les teves dades i comentaris mitjançant el següent formulari o també pots fer-ho des dels nostres perfils a les xarxes socials.

Convergents
Seu Nacional
Carrer Calàbria 173, 8a planta, despatx 10.
08015 Barcelona
93 660 77 77