II Congrés de Convergents: Llibertat, Amnistia i Constitució Catalana. Barcelona, 26 de març de 2022

 

Avui dissabte, 26 de març, sota la Presidència d’Elena Turalló, s’ha desenvolupat el II Congrés de Convergents, amb el títol de “Llibertat, Amnistia i Constitució Catalana”.

 

La Ponència Ideològica ha estat una crida a la defensa de les llibertats individuals de les catalanes i els catalans, la defensa de la propietat i iniciativa privades i la defensa de les llibertats col·lectives  de la nació catalana, especialment el Dret d’Autodeterminació.

Així mateix, el II Congrés ha reafirmat l’existència de Convergents com a partit nacional català -reivindiquem la nació catalana sencera-, sobiranista -el Dret a l’Autodeterminació és un inalienable-, de centre ampli -el nostre partit és un partit social, humanista i liberal- i d’ordre -la defensa de les llibertats individuals i col·lectives s’ha de fer d’acord amb l’ordenament jurídic, ordenament que no pot ser una paret per al desenvolupament d’aquestes llibertats.

El II Congrés de Convergents ha explicitat la necessitat d’una força política que aglutini tot l’espai catalanista i sobiranista, de centre i d’ordre, un espai polític orfe des el punt de vista de la seva representació a nivell institucional; és per aquesta eina, per aquesta força política aglutinadora, per la qual Convergents continuarà treballant, com així ho ha fet al llarg dels seus 4 anys d’història.

El II Congrés de Convergents també ha exigit la desaparició dels impostos de Patrimoni, de Successions i de Donacions.

 

Així mateix, Convergents ha reelegit com a President del partit a Germà Gordó, com a Secretària General a Teresa Pitarch i coma Secretari d’Organització a Josep Vidal.

 

Finalment, Convergents ha escollit com a Defensor del Militant, Magí Pallarès, guanyador de les darreres eleccions municipals a Sant Jaume dels Domenys.