Un any més, i com cada any, aquest 8 de març des de Convergents ens sumem a la celebració del Dia Internacional de les Dones per reivindicar l’equitat entre totes i tots i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se amb diferents formes.

Sota el lema marcat per les Nacions Unides “Igualtat de gènere avui per un demà sostenible” volem fer una crida especial a reflexionar i a actuar per apoderar les nenes, les noies i les dones del nostre país en la presa de decisions relacionades amb el canvi climàtic. Dones i homes que treballen a sectors dependents de recursos naturals, com l’agricultura, es veuen afectats pel canvi climàtic. No obstant això, la dona pateix una vulnerabilitat més gran derivada de factors socials, econòmics i culturals.

Com expressa les mateixes Nacions unides, és essencial seguir explorant les oportunitats, així com les limitacions, per permetre que les dones i les nenes tinguin veu i participin, en igualtat, en la presa de decisions relacionades amb el canvi climàtic. Sense igualtat de gènere avui, el futur sostenible i igualitari continuarà estant fora del nostre abast.

D’altra banda, els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, i en concret l’objectiu 5 “d’assolir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les nenes”, ens emplacen a totes i tots a unir esforços perquè la igualtat entre homes i dones sigui realment efectiva. Però per aconseguir-ho calen canvis estructurals i culturals radicals, canvis que requereixen una mirada feminista sobre el conjunt dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Així, no podem garantir la reducció de desigualtats (ODS 10) sense parlar de la feminització de la pobresa, ni obtenir el “treball decent i el creixement econòmic” (ODS 8) sense un abordatge de la bretxa salarial o el sostre de vidre que patim les dones en el món laboral. Així mateix, no podem promoure la “salut i benestar” (ODS 3) sense reivindicar la corresponsabilitat en la cura i les tasques de la llar. Dit d’una altra manera, cal incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques, desenvolupant nous paradigmes de relacions -laborals, personals i familiars-.

Volem aprofitar també el símbol reivindicatiu d’aquesta jornada per reconèixer la tasca de les grans dones que ens han precedit al llarg de la història en aquesta lluita, tant a Catalunya com arreu del món, deixant els fonaments que avui ens permet seguir avançant cap a una societat més igualitària.

Cal que continuem compartint aquesta capacitat transformadora. Hem de seguir apostant per la sororitat entre les dones com insígnia d’aquest canvi social que reivindiquem i que ens ha de permetre dibuixar un nou paisatge més just i igualitari. Volem joves i dones empoderades i autodeterminades, garants de drets i d’igualtat.
Així mateix, apel·lem a la responsabilitat dels homes en un repte que ens ateny a totes i a tots. Necessitem homes capaços d’identificar i rebutjar les actituds i els comportaments masclistes propis i del seu entorn, evitant que es perpetuïn i normalitzin, homes corresponsables en la cura, en les tasques de la llar i en la resta d’àmbits de la vida.

Avancem plegats contra la discriminació i les violències envers les dones fins aconseguir ser, finalment, ciutadanes de ple dret.

Avancem avui i cada dia perquè cada dia #Som8deMarç. Som convergents.