La tradició ideològica de convergents defensa que totes les famílies han de tenir uns ingressos mínims per cobrir les seves necessitats bàsiques i que puguin ser una unitat de consum que afavoreixi la demanda i el creixement econòmic del país.

La nostra opció europeista ens fa reivindicar un SMI de referència per a tot Europa i per tant treballar per anar harmonitzant els indicadors diversos existents actualment.

La nostra definició sobiranista ha fet que sempre lluitéssim, i en molts casos aconseguíssim, convenis nacionals referenciats en el propi IPC territorial.  En coherència entendríem que transitòriament existissin diferents SMI a cada nació en lògica amb la situació socioeconòmica de cadascuna d’elles.

Per tant, en la mesura del possible, l’SMI ha d’anar-augmentant cada any per compensar la inflació i anar acostant-se als indicadors desitjables globalment.

En conclusió, un país que aspiri a ser un dels motors d’Europa ha de situar la seva economia i el seu SMI  entre els que estan al capdavant