RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DE CONVERGENTS, DE 7 DE NOVEMBRE DE 2020, DAVANT LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

 

1.- CONVERGENTS RATIFICA LA SEVA DECISIÓ DE SER PRESENT A LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

 

2.- CONVERGENTS CONTINUARÀ MANTENINT NEGOCIACIONS AMB ELS DIVERSOS PARTITS DE CENTRE CATALANS, CATALANISTES I SOBIRANISTES, PER ESTUDIAR SI ÉS POSSIBLE UN ACORD ELECTORAL.

 

3.- CONVERGENTS SOLS ESTARÀ EN UNA PROPOSTA ELECTORAL QUE NO REBUTGI EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE CATALÀ.

 

4.- CONVERGENTS SOLS ESTARÀ EN UNA PROPOSTA ELECTORAL D’ORDRE, DE CENTRE I CENTRADA I ALLUNYADA DE TOT EXTREMISME I POPULISME.

 

5.- CONVERGENTS SOLS ESTARÀ EN UNA PROPOSTA ELECTORAL QUE ACCEPTI LES NORMES DE JOC ESTABLERTES A L’ORDENAMENT JURÍDIC.

 

6.- CONVERGENTS SOLS ESTARÀ EN UNA PROPOSTA ELECTORAL QUE DEMANI L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS.