Des de Convergents ens sumem a la celebració del 8 de març, declarat Dia Internacional de les Dones per les Nacions Unides. Sota el seu lema per aquest 2020: “Sóc de la generació igualtat: pels drets de les dones” volem fer una crida a reflexionar i a actuar per apoderar les nenes, les noies i les dones del nostre país, i per reivindicar l’equitat entre tots i totes.

La igualtat efectiva entre homes i dones és un repte que ve de lluny. Una igualtat que no s’ha d’entendre com a una mimetització, sinó com una igualtat efectiva en tots els ordres de la vida, a partir de la llibertat en la presa de decisions tant dels homes com de les dones.

Però per a que aquesta igualtat sigui efectiva cal un canvi cultural radical, que no tindrà èxit si no ve acompanyat de polítiques públiques innovadores que permetin nous paradigmes de relacions -laborals, personals i familiars- que esvaeixin les petjades d’un sistema patriarcal androcèntric i sexista que venim arrossegant des de fa massa temps, un sistema que ens discrimina.

Els drets reconeguts des de fa temps en el nostre marc jurídic, xoquen frontalment amb la realitat sovint hostil que vivim les dones en el nostre dia a dia. Seguim ancorades en una bretxa salarial respecte els homes. Obstaculitzades per un sostre de vidre que no ens permet adquirir una quota d’igualtat en alts càrrecs de direcció i gerència. No aconseguim escurçar la mitjana d’hores setmanals que les dones dediquen a les tasques domèstiques, gairebé el doble de les que hi dediquen els homes. Ni tampoc que aquests vegin en les tasques de la cura una responsabilitat compartida. No hem aconseguit tampoc disminuir la situació de vulnerabilitat d’aquelles dones que van deixar de treballar per tenir cura de la família i ara es veuen avocades a la precarietat econòmica i sense cap reconeixement. Aquesta invisibilitat de les dones en els diferents àmbits, dificulta o alenteix el canvi cap a una societat més igualitària.

D’altra banda, veiem com aquests estereotips s’arrosseguen a l’hora de triar estudis. Són poques encara les noies que escullen graus relacionats amb les àrees de coneixement STEM.

No podem oblidar tampoc les dones amb diversitat funcional, que sovint pateixen una doble discriminació en tots els àmbits: treball, salut…. Ni les dones que són víctimes d’esclavatge sexual. Per totes elles hem de seguir lluitant.
Per tot això, des de Convergents reivindiquem la plena participació de les dones en tots els àmbits de la vida. Exigim a governants i legisladors que, amb caràcter urgent, impulsin les mesures necessàries per fer efectiva aquesta igualtat. Igualtat Convergent aposta per la sororitat entre dones, com insígnia d’aquest canvi social que reivindiquem. Si bé els moviments feministes, cada dia més forts, s’han convertit en punta de llança en la defensa dels drets i reconeixement de les dones, des de Convergents volem també que cada dona, cada noia, es converteixi en el seu dia a dia en motor de canvi. Volem joves i dones empoderades i autodeterminades, garants de drets i d’igualtat.

Però no podem acabar aquest manifest sense recordar que l’igualat efectiva d’homes i dones no només ha de ser una lluita en clau de dona. Apel·lem a la responsabilitat dels homes en un repte que ens ateny a totes i a tots. Avancem plegats per aconseguir que les dones siguin ciutadanes de ple dret. Avancem avui i cada dia perquè cada dia #Som8deMarç. Som convergents.