Convergents, per tal de fer arribar el seu missatge d’una manera més propera a la ciutadania, ha estrenat un Canal de Youtube.

El primer missatge del nou Canal ha estat a càrrec del President del partit, Germà Gordó, on ha destacat que “el canal ha de servir per fer arribar millor els missatges del nostre partit“.

En aquest enllaç podeu visionar el nou Canal de Convergents a Youtube.