MANIFEST

amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones 25 de novembre 2019

Lluny de decréixer, la violència masclista és encara una causa important de mort de les dones. És cert que a nivell legislatiu hem avançat molt, però la realitat indica que no n’hi ha prou.

Arribats aquest punt, i davant aquesta xacra que sembla no tenir aturador, hem d’unir esforços d’una manera molt més contundent, a tots els nivells. I, en aquest sentit, els mitjans de comunicació i les xarxes socials tenen molta força i un paper rellevant.

Aprofitem tots els recursos per superar aquest gran escull, perquè puguem conviure en una societat avançada i de progrés. No podem permetre que en l’era digital encara tinguin lloc accions tan primitives. És cert que han estat moltes les campanyes fetes per erradicar aquest mal social, però hem de ser encara més persistents. Tenim les eines, fem-les servir.

Els drets de les dones són drets humans i avui ja hauria d’estar superada la desigualtat per raó de gènere. No podem normalitzar els casos de violència envers les dones, hem de seguir actuant i fer-ho amb fermesa en totes les seves formes, violència física, psicològica, sexual o econòmica.

La violència masclista és l’abús de poder dels homes sobre les dones, exercint un clar domini i control. Però les dones tenen dret a la seva plena llibertat en l’exercici de les seves decisions i del seu pla de vida, i a viure-la amb dignitat, també sense por a passejar, córrer o caminar soles pels seus pobles o ciutats.

Per això, és tan important la coeducació, créixer els homes i les dones sense estereotips sexistes ni androcèntrics, simplement posant en valor les seves aportacions a la societat en tant que persones en igualtat d’oportunitats.

Des d’Igualtat Convergents, apel·lem a la reflexió per fer, entre totes i tots, un món millor, respectuós, pròsper i amb una autèntica justícia social.