MANIFEST AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA FAMÍLIA

Ens trobem en la intersecció d’un canvi d’era. Una època que està demostrant un canvi en l’escala de valors però, per damunt de tot, hi ha una institució que és el pal de paller de tota societat i que cal preservar, la família. Convergents té la protecció de la família com un dels eixos principals del seu ideari, perquè la família és la font d’on emanen els principals valors que aniran conformant la personalitat dels individus, aquells valors que definim com a estructurals.

La revolució digital i la globalització han provocat un canvi de paradigma que ha influït en la manera de pensar i en el comportament de les persones. No hem de pensar que els canvis han de ser necessàriament negatius. Recentment hem pogut comprovar un exemple ben clar, quan hem assistit a la defensa aferrissada de tot el jovent, a nivell internacional, reclamant mesures per a la protecció del medi ambient i la sostenibilitat del planeta. I aquest fet ha demostrat que la joventut és molt més sensible en aquest àmbit del que ho van ser les generacions anteriors. Però també és cert que la revolució digital, amb la velocitat de transformació de les tecnologies de la informació i la comunicació, ha provocat nous escenaris, sovint difícils de controlar en l’espai i el temps i, el que és més important, ha promogut un aïllament de les persones en detriment de les relacions socials. Avui tenim més relacions virtuals que personals.

Convergents és un partit que defensa l’evolució i el progrés de la societat, però el seu perfil humanista posa l’accent en la defensa dels valors de la justícia social, la igualtat de gèneres, el respecte a la diferència i la protecció dels més vulnerables (gent gran, infants i discapacitats). I la unitat natural de la societat per a la transmissió d’aquests valors és la família.

  • Defensem la família com a ens necessari per garantir el benestar de les persones i de la col·lectivitat.
  • La família es constitueix com l’eix vertebrador que aporta l’equilibri emocional als seus membres.
  • Valors com el respecte als altres, la solidaritat, la cultura de l’esforç, la tolerància, la igualtat, entre molts altres, els aprenem pràcticament des del bressol en el si del nucli familiar.
  • La família és el nostre cau, on ens sentim protegits i on protegim primer les filles i els fills i, al final dels seus dies, els pares i les mares.
  • La família és el nucli transmissor d’aquells valors que ens ensenyen a fer camí i a superar els obstacles que ens depara la vida, sempre amb respecte envers els altres.
  • Apostem per una família proactiva, que col·labori amb l’escola i altres espais socials que contribueixen a la formació dels infants.
  • Respectem i defensem els drets individuals i col·lectius de les persones que integren les famílies catalanes.

Per seguir avançant com a societat, Convergents defensa unes polítiques públiques adreçades a la protecció de les famílies, tant amb mesures de conciliació com de formació, orientació i suport, i amb tots aquells ajuts que les permetin exercir les seves funcions amb dignitat, per a, entre totes i tots, construir una societat amb una autèntica justícia social.