Els Presidents Nacional de Convergents, Germà Gordó i el de la Federació de Barcelona Ciutat han acompanyat el President de Adapta2, Bertrand de Five,  en l’entrega de premis dels cursos de natació adaptada.

La Fundació va ser creada l’any 2007 amb la voluntat de complementar els serveis existents actualment per a les persones amb discapacitat, els quals són manifestament insuficients.

Aquesta Fundació coopera amb altres entitats i administracions, i també organitza activitats.  Les activitats es desenvolupen principalment a Barcelona ciutat i en altres poblacions de la demarcació, encara que també col·labora puntualment en altres activitats en diferents poblacions de Catalunya i l’Estat Espanyol.