Convergents vol agrair els 7.200 vots de suport obtinguts en les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona. També vol destacar la feina realitzada pels caps de llista al Congrés per Barcelona, Tarragona i Girona: Sílvia Requena, Jordi Cordon i Santiago Campos i pel Senat per Barcelona, Girona i Tarragona, Remei Gómez, Jordi Doménech i Magí Pallarès per tal de difondre els projecte i el programa de Convergents en el territori.