Durant els mesos de setembre i octubre de 2018 es va celebrar un training d’habilitats directives (coaching i oratòria) organitzat pel think tank ‘Nova Convergència’. La formació anava enfocada a tothom que vol millorar la seva marca personal i potenciar l’habilitat de parlar en públic i la de negociació. Es van realitzar quatre sessions (dissabtes) de 3 hores de duració cadascuna, a la seu de Convergents, al C/ Calàbria. Van assistir una vintena de persones, la major part interessades en ocupar càrrecs electes i responsabilitats dins el partit. La formació va ser teòrica i pràctica i va ser impartida pels formadors Xavier Falgar i David Torner.