És bo que al llarg de l’any es fixin dies que convidin a la reflexió sobre diferents causes, però la lluita contra la violència envers les dones és una responsabilitat col·lectiva de cada dia. De fet, hauria de ser el tema més prioritari en l’agenda política perquè, en massa casos, la seva conseqüència comporta el que ja és irremeiable, la mort d’éssers innocents.

Cert és que a nivell legislatiu, tant en l’àmbit nacional com estatal, comptem amb lleis que recullen mesures per eliminar tot tipus de violència contra les dones, però la realitat indica que els casos de maltractament no tenen aturador.

Des d’Igualtat Convergent demanem que s’esmercin els recursos necessaris que permetin una atenció integral a les dones maltractades i a les seves filles i fills.

Insistim en continuar implementant en l’àmbit educatiu els protocols que contribueixin a la prevenció de la discriminació sexista i de violència de gènere, així com a la detecció de fills i filles de violència masclista, per impulsar mesures d’atenció i acompanyament. L’educació en valors és el primer pas per a l’eradicació de la violència envers les dones i per assolir una major justícia social.

Especial atenció mereix el segment més jove de la població. Algunes dades indiquen que hem d’estar amatents per no fer un pas enrere. A través de les xarxes socials, com a mitjà de comunicació majoritari entre el jovent, hem de ser capaços de fer arribar el missatge que amor no és sinònim de control i que aquest comença per una violència psicològica que també pot derivar en una violència física. En aquest sentit, proposem a partits i entitats bastir ponts de complicitat amb els/les influencers del moment, perquè ajudin a transmetre el missatge.

Reclamem també un control molt més estricte sobre les xarxes de tràfic de persones, perquè les dones nouvingudes a casa nostra ho siguin per trobar un futur millor i no per acabar sent víctimes de violència en veure’s obligades a exercir la prostitució.

Denunciem d’una manera molt enèrgica la violència econòmica que s’exerceix contra les dones en l’àmbit laboral i reivindiquem igual sou per a mateixa feina entre homes i dones.

Apostem perquè entre totes i tots siguem capaços de segar les cadenes per eliminar qualsevol forma de violència envers les dones.