La vida de les dones ha canviat molt en les darreres  dècades, hem aconseguit fites importants, hem obtingut el reconeixement “formal” de la participació de les dones en igualtat, però la realitat és una altra i, ja ben entrat el Segle XXI, ens trobem en una societat digital en què conviuen les tecnologies més avançades amb les discriminacions per raó de gènere més primitives. Tant de bo no haguéssim de celebrar el Dia Internacional de la Dona, perquè això voldria dir que finalment hauríem aconseguit allò que és un dret humà, és a dir, la igualtat d’oportunitats efectiva entre les dones i els homes, amb els mateixos drets i les mateixes obligacions.

Igualtat Convergent, en el marc del dia 8 de març, posem de manifest el paper de les dones com a principals proveïdores del benestar social, a través de l’assumpció de tasques i feines, en la majoria dels casos, sense cap reconeixement ni compensació. Cal posar el focus en les mestresses de casa, que tenen cura dels fills, de la gent gran i dels dependents. Un treball que representaria una part molt important de la producció  del país si es computés en termes econòmics. Cal fer visible l’aportació de les àvies, amb la seva dedicació a la cura dels néts i nétes, per ajudar a pal·liar les conseqüències històriques de la manca de mesures destinades a conciliar la vida laboral, personal i familiar de les famílies amb infants.

Denunciem  la bretxa salarial entre homes i dones, la discriminació de la dona en edat fèrtil que, en lloc de ser premiada, això representa un escull en la seva promoció laboral. I, fent un seguiment a les diferents etapes de la vida, no podem deixar de denunciar la invisibilitat que pateixen les dones grans, així com la injustícia econòmica de les dones vídues, que repercuteix en la minva dels seus drets i de la seva qualitat de vida.

Reivindiquem mesures dirigides a la defensa dels col·lectius de dones més vulnerables, com són les dones amb diversitat funcional, amb moltes més dificultats per integrar-se a la vida laboral  i social. I no ens podem oblidar de les dones de minories ètniques i religioses, que viuen en el dia a dia la vulneració dels seus drets. Totes elles víctimes de múltiples discriminacions per les seves condicions i orígens.

Igualtat Convergent proposem la coeducació com a eina indispensable  per a la transformació i el canvi social. Demanem  una reorganització del sistema de cures i el reconeixement i l’establiment de permisos de paternitat iguals i intransferibles. Apostem pels homes compromesos i per la recerca de noves masculinitats, que ajudin a trencar amb aquelles dinàmiques culturals més arrelades i enquistades i ens permetin fer de la igualtat home-dona una realitat.

El nostre país disposa d’un capital humà femení capaç de contribuir de manera molt significativa al desenvolupament econòmic i social. Igualtat Convergent continuarem treballant per promoure i assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els terrenys. Ara més que mai, Catalunya ha d’anar per aquest camí.